Μεγάλη Ελλάς (Esperia - Magna Grecia)

Συμμαχία Ελλήνων - Ελληνική Φάλαγγα στην Ρώμη

Κάλεσμα Ελλήνων

Ευπαλίνειο όρυγμα - Τα Μαθηματικά υδρεύουν τη Σάμο