ellinesomogeneias

 

Θετική η προσπάθεια της νέας κυβέρνησης για παροχή ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού...αλλά ατελής και αποσπασματική. Πρόταση για χορήγηση πλήρων ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ και ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ

Στις τελευταίες εκλογές στην Ιταλία, πέραν της επικράτησης των εθνικών δυνάμεων ανέδειξε και το σημαντικό παράγοντα της νίκης αυτής. Η πτυχή αυτή έχει να κάνει και με τον εκλογικό νόμο της Ιταλίας που προορίζει 18 εκλόγιμες θέσεις για τους Ιταλούς της διασποράς. Συγκεκριμένα, 6 γερουσιαστές και 12 βουλευτές εκλέγονται από τους Ιταλούς που διαμένουν μόνιμα εκτός Ιταλίας με ξεχωριστές εκλογικές λίστες, θέσεις που αντιστοιχούν στο 2% των συνολικών θέσεων σε Γερουσία και Βουλή. Ενώ λοιπόν η Ιταλία έχει αναγνωρίσει τη σημασία της ιταλικής διασποράς και της επιτρέπει να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας, στην Ελλάδα, τα κόμματα επιμένουν να αποκλείουν κάθε σκέψη απόδοσης του δικαιώματος της ψήφου στα εκατομμύρια των Ελλήνων του εξωτερικού, κάτι που προβλέπεται από τα άρθ. 51 &4 και 108 του Συντάγματος.

Θέση και προτεραιότητα μας, οι απανταχού έλληνες, να δικαιούνται να έχουν λόγο στα πολιτικά δρώμενα της χώρας και όπως θεσμοθετηθεί η συμμετοχή της Ομογένειας στις εθνικές εκλογές. Το ιταλικό μοντέλο, που προορίζει το 2% των θέσεων της Βουλής για την εκπροσώπηση της διασποράς είναι ένα πρότυπο και ισχυρό επιχειρηματολογικό παράδειγμα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη χώρα μας.

Έτσι, βασιζόμενοι:

α) στα άρθ. 51 & 4 και 108 του Συντάγματος, που μιλούν για εκλογικά δικαιώματα των Ελλήνων εκτός Ελλάδος και υποχρεώνουν το Ελληνικό κράτος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση των δεσμών του απόδημου Ελληνισμού με την Ελλάδα,

β) στο Ν. 3480/2006 που θέλει να καλύψει την ιστορική υποχρέωση /Εθνικής σημασίας, που αναμφισβήτητα ενδυναμώνει τους δεσμούς του Ελληνισμού με τη Πατρίδα, που αποτελεί ορόσημο στις σχέσεις της πολιτείας με τον Ελληνισμό της διασποράς, με αποστολή την έκφραση του απανταχού ελληνισμού και αναφέρεται στην οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε).
και

γ) στο ότι σε μια εποχή αποδυνάμωσης του Ελληνισμού και της Πατρίδας, δεν είναι νοητό οι Έλληνες του Εξωτερικού να μην έχουν τον επιβαλλόμενο, θεσμικό, αποφασιστικό, εθνικό και πολιτικό λόγο για τα τεκταινόμενα της μητέρας πατρίδα τους ενώ έχουν οι αλλογενείς πολίτες/κάτοικοι της χώρας.

Θα μπορούσε στα πλαίσια μιας θεαματικής τομής, ολοκληρωμένης διάστασης και αφετηρίας, στις σχέσεις Ελλαδικού κράτους και απανταχού ελληνισμού, ως προς τις διαστάσεις που πρέπει και οραματιζόμαστε, να θεσπισθεί:

- Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι Έλληνες-ιδες στη καταγωγή ανά το κόσμο, αφού θα έχουν εφοδιαστεί με ειδική κωδικοποιημένη μηχανογραφημένη κάρτα- μοναδικό μητρώο, από τα υπουργεία Εσωτερικών-Εξωτερικών που θα χορηγείται μέσω των Προξενικών Αρχών, και θα είναι σχετικό του μητρώου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε) που ήδη λειτουργεί και αφού βελτιωθεί ως προς την αξιοπιστία του και τη κωδικοποίηση του, να δημιουργηθούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι Ελλήνων της διασποράς/εξωτερικού π.χ. Έλληνας της Αλβανίας- Κύπρου- Τουρκίας- Αυστραλίας -Ρωσίας- Η.Π.Α, Ιταλίας, κ.λ.π.

Έτσι, σε ένα νέο εκλογικό νόμο, οι (300) Βουλευτές, θα κατανέμονται, σε 25 Εθνικούς/ επικρατείας, σε (15) εξωτερικού και (260) εσωτερικού. Το δε μπόνους του πρώτου κόμματος θα είναι ακριβώς όσο και το ποσοστό που έλαβε στις εκλογές, π.χ. αν λάβει 38,51%, θα λάβει και (39) βουλευτές μπόνους και όχι (50) που παίρνει σήμερα. Όριο εισαγωγής στη βουλή κόμματος το 3,5%.

- Υποψήφιοι βουλευτές-Εξωτερικού, θα είναι μόνο ομογενείς του εξωτερικού, Έλληνες πολίτες όμως, έτσι ώστε να αποτελεί κίνητρο για την απόκτηση και της Ελληνικής Υπηκοότητας, των απανταχού Ελλήνων στη καταγωγή. Οι βουλευτές εθνικοί/επικρατείας να αυξηθούν σε 25 (εκ των 300). Το κάθε κομματικό ψηφοδέλτιο εθνικό/επικρατείας θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα (1) υποψήφιο Έλληνα-ίδα πολίτη, που αποδεδειγμένα διαμένει στο εξωτερικό ανά (5) υποψηφίους, έτσι ώστε να μπορούν να εκλέγονται στο επικρατείας και έλληνες του εξωτερικού, διαφορετικά, η ένταξη των στα ψηφοδέλτια θα μπορεί να είναι σε μη πιθανές εκλόγιμες θέσεις και έτσι να μην εκλέγεται κανείς υποψήφιος του ΕΘΝΙΚΟΥ ψηφοδελτίου/Επικρατείας από το εξωτερικό και η όλη ρύθμιση και διαδικασία να μην έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά μόνο κόστος και εμπαιγμό.

Προτείνεται επίσης η κατανομή των αποδήμων σε τρεις (3) εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού, και να αποδοθούν σε αυτές (15) βουλευτικές έδρες (εκ των 300) που θα καταλαμβάνονται από τους Έλληνες του Εξωτερικού, μέσα από ψηφοδέλτια ανά εκλογική περιφέρεια. Οι Εκλεγέντες βουλευτές του εξωτερικού των εκλογικών αυτών περιφερειών, θα συμμετέχουν στις ψηφοφορίες μόνον επί ειδικών νομοθετημάτων της Βουλής, που θα καθοριστούν από ειδικότερες Συνταγματικές-Νομοθετικές διατάξεις.

Η Κατανομή αυτών των βουλευτικών Εδρών στις εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού να είναι ως εξής : έξι (6) για τους Έλληνες της Β. κ Ν. Αμερικής που είναι περίπου τρία (3) εκατομμύρια, έξι (6) για τους Έλληνες των κρατών της Ευρώπης και της Ασίας που είναι περίπου τρία (3) εκατομμύρια και τρεις (3) για τους Έλληνες των κρατών της Αφρικής και της Ωκεανίας/Αυστραλίας που είναι περίπου ένα (1) εκατομμύριο.

Συνεπώς χορήγηση δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και στους απανταχού Έλληνες.

 
 
Λάμπρος Χουλιαράς - Ανώτατος Αξιωματικός ε.α.
Υπεύθυνος Εθνικής Στρατηγικής και Ασφάλειας -
ΑΟΖ - Ορυκτού Πλούτου και Δημογραφικής Ανάπτυξης
Ελληνική Κοσμοκρατορία σε όλους τους τομείς