ellinesksipniste

 

Δημογραφικό πρόβλημα και αποτελεσματικά μέτρα που προτείνονται.

Κάθε μέρα στην Ελλάδα γεννούνται κατά μέσω όρο 250 παιδιά εκ των οποίων τα 50 προέρχονται από αλλογενείς εισβολείς, πεθαίνουν περίπου 350 άτομα και μεταναστεύουν στο εξωτερικό άλλοι τόσοι κατά βάση νέοι Έλληνες και εισέρχονται λαθραία περίπου 400-450 νέοι-εισβολείς, οπότε κάθε μέρα οι Έλληνες στην Ελλάδα λιγοστεύουν κατά 500 και οι αλλογενείς αυξάνονται κατά 500 άτομα, δηλ. σε ένα χρόνο έχουμε περίπου 180.000 ολιγότερους Έλληνες και αντιστρόφως 180.000 περισσότερους αλλογενείς. Αν σε αυτούς τους αριθμούς, συνυπολογίσουμε και τους εδώ αλλογενείς μουσουλμάνους, που κατά συνήθεια γεννούν 4 και 5 παιδιά, τότε, σε 12-13 χρόνια, ο ελληνικός και ορθόδοξος πληθυσμός θα είναι μειοψηφία στη Πατρίδα μας. Δεν χρειάζεται καμία παράθεση λεπτομερή στατιστικών αριθμών, επειδή όλοι γνωρίζουμε και όλοι αποδεχόμαστε την τραγική αλήθεια:

Είμαστε έθνος υπό εξαφάνιση! Τι πρέπει να κάνουμε;

Αν δεν θέλουμε να χάσουμε τη Πατρίδα μας, είναι αναγκαίο, να εξέλθουμε της συμφωνίας του Μαρόκο,που επιδιώκει την κατάργηση των εθνικών κρατών μέσω της παγκόσμιας ισλαμοποίησης, να απομακρυνθούν άμεσα οι δουλεμπορικές ΜΚΟ από τα νησιά και τον Έβρο και να επιβληθούν βαρύτατες ποινές στους διακινητές με ριζικές αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που χαϊδεύει τα δουλεμπορικά κυκλώματα. Επί πλέον, χρειάζεται να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων, να δημιουργηθούν αντικίνητρα για τους παράνομους εισβολείς, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απελάσεων, να απελαύνονται άμεσα οι μετανάστες που καταδικάζονται για παραβατική συμπεριφορά, να απαγορευτεί η εξαγωγή συναλλάγματος από μη νόμιμους μετανάστες.

Το στοιχείο του Ελληνικού πληθυσμού αποτελεί κύριο μέλημα, το οποίο πρέπει να τονωθεί:

α. Επίλυση του δημογραφικού προβλήματος και ανάδειξη της οικογενείας σε <<θεμέλιο>> και <<πρότυπο>> στυλοβάτη της κοινωνίας, με έμφαση στην ειδική μεταχείριση των νέων πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών, σε κόντρα της Νέας Τάξης.Καλλιέργεια κουλτούρας, πρότυπου πολύτεκνου Έλληνα-ιδας, ηρωικού και ιδεαλιστή Έλληνα-ιδας.

β. Κατάργηση των σχετικών επιδομάτων και την αντικατάσταση τους με γενναίες φορολογικές-δημοτικές απαλλαγές, κοινωνικές ασφαλίσεις, ιατρικές πρόνοιες, εργασιακές παροχές( ιδίως των νέων) και εκπαιδευτικές εξασφαλίσεις, για κάθε νεογέννητο τέκνο.

Για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις χορηγούν κατά βάση επιδόματα με χαμηλά κοινωνικά κριτήρια, στο ίδιο ιδεολογικό και πολιτικό μοντέλο και η νέα κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να τα επωφελούνται συνήθως οικογένειες, που δηλώνουν χαμηλά οικογενειακά περιουσιακά-εισοδήματα ή που αποκρύπτουν εισοδήματα από την εφορία, δηλ. κατά βάση Φοροφυγάδες και Αλλογενείς. Καμιά μέριμνα, καμιά σκέψη, για το πως θα περισωθεί το Έθνος και επιβιώσουν στη Πατρίδα οι αυτόχθονες Έλληνες.

Πρόταση μας, για την αντιμετώπιση του τόσο σημαντικού αυτού Εθνικού προβλήματος, είναι η οικογενειακή ενίσχυση νεογέννητων τέκνων να περνά μέσα από τις γενναίες φορολογικές ή δημοτικές εκπτώσεις-πρόνοιες, έτσι ώστε να αποτελεί αντικίνητρο φοροδιαφυγής και να αποδίδεται εκεί που οφείλει η πατρίδα, καταργώντας τα εθνοκτόνα, οικογενειακά επιδόματα ή κοινωνικά μερίσματα...Όπως:

1) Για το έτος που θα γεννιέται το πρώτο παιδί κάθε οικογένεια θα έχει έκπτωση-αφορολόγητο για λόγους δικαίου και αναλογικότητας: Μέχρι 15.000 Ε δηλωθέν οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα – 100% έκπτωση δηλ. τελείως αφορολόγητο το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα, μέχρι 20.000-90%, μέχρι 25.000-80%, μέχρι 30.000-70%. μέχρι 35.000-60%, μέχρι 40.000-50%, μέχρι 45.000-40%, μέχρι 50.000-30%, μέχρι 55.000-20%, και μέχρι 60.000 ή 30.000 για τον κάθε έναν γονέα-10% έκπτωση του αναλογούντος φόρου, Π.Χ. οικογένεια με συνολικό δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα 15.000 Ε, αντί να καταβάλει φόρο 1.500 Ε περίπου δεν θα καταβάλει καθόλου φόρο, οικογένεια με συνολικό δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα 58.000 Ε, αντί να καταβάλει φόρο 15.000 Ε θα καταβάλει 13.500Ε, περίπου. Εάν όμως ένας από τους δύο γονείς τουλάχιστον είναι κάτω των 27 ετών, με δηλωθέν οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 60.000 Ε ή 30.000 για τον κάθε έναν γονέα, θα έχουν 100% αφορολόγητο, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς φορολογικές οφειλές.

Τα ζευγάρια, με δηλωθέν οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 60.000 Ε ή 30.000 για τον κάθε έναν γονέα, θα έχουν τελείως αφορολόγητο το εισόδημα τους (με ετήσια επιστροφή φόρου), όταν αποκτούν το 2ο τέκνο τους για 2 χρόνια, όταν αποκτούν το 3ο τέκνο τους για 3 χρόνια, όταν αποκτούν το 4ο τέκνο τους για 4 χρόνια, όταν αποκτούν το 5ο τέκνο τους για 5 χρόνια, όταν αποκτούν το 6ο τέκνο τους για άλλα 6 χρόνια κ.ο.κ,. Έτσι μια οικογένεια π.χ. με 6 τέκνα για 21 χρόνια, με 7 τέκνα για 28 χρόνια, με 8 τέκνα για 36 χρόνια, μπορεί να έχει μηδενικό φόρο, εφόσον βέβαια συμψηφιστικά δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς φορολογικές οφειλές.

2) Σε οικογένειες  και μέχρι την ηλικία των 18 ετών ή των 25 ετών των τέκνων τους, όταν σπουδάζουν, θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση του φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος, 5% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Επίσης 10% επιστροφή φόρου για κάθε μέλος οικογένειας, εκ του καταβληθέντος, μέσω προσωπικών πιστωτικών καρτών-(προκειμένου να αυξηθεί και η φορολογική συνείδηση) για την αγορά βασικών ειδών-προϊόντων διατροφής στην ελληνική αγορά, π.χ. μια οικογένεια άνευ τέκνων, κατανάλωσης 10.000Ε, θα έχει επιστροφή καταβληθέντος φόρου 10.000/20%περίπου/10%+10%=400Ε, μια οικογένεια με 8 τέκνα και με κατανάλωση 20.000Ε, θα έχει επιστροφή του καταβληθέντος φόρου κατανάλωσης 20.000/20%περίπου φόρου/10%+10%+10%+10%+10%+10%+10%+10%+10%+10%=4000Ε, δηλ. θα επιστρέφεται όλος ο φόρος κατανάλωσης έκαστο έτος. Τα ανωτέρω θα ισχύουν, για οικογένειες μέχρι 2 τέκνων και εισοδήματος μέχρι 40.000Ε και για οικογένειες άνω των 2 τέκνων εισοδήματος μέχρι 80.000Ε και εφόσον δεν υπάρχουν συμψηφιστικά εκκρεμείς φορολογικές οφειλές.

3) Ζευγάρια, κάτω  των 40 ετών-και οι δύο-, με τρία παιδιά και άνω θα δικαιούνται δωρεάν παραχώρησης κατοικίας, οικοπέδων και αγροτικών εκτάσεων προς καλλιέργεια, από τα 200.000 ακίνητα (όπου και αναμένονται να αυξηθούν) που έχουν περιέλθει και κατέχει το ελληνικό δημόσιο ή η Εκκλησία, εκ των αποποιήσεων κληρονομίας ή κατασχέσεων ή φιρμανιών ή κληροδοτημάτων, επίσης εναλλακτικά σε ζευγάρια κάτω των 40 ετών, με την απόκτηση του τρίτου τέκνου θα χορηγούνται άτοκα-επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια, α΄ κατοικίας, ύψους, μέχρι το πενταπλάσιο του μέσου όρου του εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, (π.χ.15.000+20.000+25.000/3=20.000Χ5=100.000 Ε), το οποίο θα χαρίζεται με την γέννηση του 4ου τέκνου. Ιδιοκτήτες σπιτιών που θα ενοικιάζουν κατοικίες σε πολύτεκνες οικογένειες θα έχουν μειωμένη φορολογία κατά 50%, επίσης θα χορηγείτε κρατική υποτροφία για δωρεάν σπουδές (στέγαση-τροφεία) σε όποια από τα παιδιά επιθυμούν, πολύτεκνης οικογένειας.

4) Για όλους τους Δήμους της χώρας θα ισχύσει, έκπτωση επί όλων των δημοτικών τελών -ΔΕΗ-ΝΕΡΟΥ κ.λ.π. 25% για κάθε παιδί ανεξαρτήτου δηλωθέντος εισοδήματος, οπότε για μια πολύτεκνη οικογένεια να μην καταβάλλονται καθόλου δημοτικά τέλη, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς δημοτικές οφειλές.

5) Εξίσωση προνομίων μεταξύ τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών και θα προσλαμβάνονται με ειδικά ευνοϊκά κριτήρια-μοριοδότηση 10%, για κάθε ελληνόπουλο τέκνο πολύτεκνης οικογενείας, όπως στην Εισαγωγή Στρατιωτικών Σχολών και Σωμάτων Ασφαλείας, Εθνοφύλακες-ΕΠ.ΟΠ.-Ο.Β.Α. ή Δημοτικοί Υπάλληλοι-παραμεθορίων δήμων και μικρών νήσων του Αιγαίου κάτω των 1.000 κατοίκων κ.λ.π) .

6) Επιπροσθέτως, θα αναθεωρηθεί επί το αυστηρότερο, το καθεστώς των εκτρώσεων και των γεννήσεων με καισαρικές τομές (είμαστε η χώρα που αναλογικά, έχουμε τις περισσότερες εκτρώσεις και με τις περισσότερες καισαρικές τομές  γεννήσεις- θα απαιτείται πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση κρατικού κοινωνικό-ιατρικού φορέα), θα παρέχεται καθολική μέριμνα για την διαδικασία τεκνοποιήσεως άτεκνων ελληνικών ζευγαριών, σε ειδικά προηγμένα ΄΄Κέντρα Τεκνοποιίας΄΄ με κάλυψη των εξόδων, εξ ολοκλήρου και θα επανεξεταστεί ριζικά σε ευνοϊκότερη βάση, το θέμα των υιοθεσιών.

γ. Την  ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες νέα ζευγάρια αντιμετωπίζουν το σοβαρό πρόβλημα της μη τεκνοποίησης και στερούνται (αλλά στερούν και από την χώρα) την χαρά της ολοκλήρωσής τους ως ζευγάρια, ως άνθρωποι και ως πολίτες. Αυτά τα ζευγάρια, που ανήκουν κυρίως στην μικρομεσαία τάξη, στερούνται και των βασικών οικονομικών προϋποθέσεων και δεν είναι σε θέση να μπούνε στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, λόγω του πολύ υψηλού της κόστους.

Μέχρι σήμερα, το κράτος, η πολιτεία και οι πολιτικοί αδιαφορούν εγκληματικά, παγερά και μένουν απλοί θεατές του δράματος, αναμένοντας το τελείωμα, την βιολογική εξαφάνιση του Ελληνικού Έθνους και «το πέσιμο της σκηνής» . Κανείς δεν κινείται προς την κατεύθυνση εύρεσης μίας ρεαλιστικής λύσης, η οποία θα καταφέρει να αντιμετωπίσει το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα και θα τονώσει την ψυχολογία των Ελλήνων για ένα καλύτερο αύριο και θα εξασφαλίσει την συνέχιση του ελληνισμού! Απομένει να το κάνουμε εμείς!!!

Βιώνοντας αυτή την σκληρή καθημερινότητα και νιώθοντας επιτακτική την ανάγκη για συμβολή, έστω και μίας ιδέας, καταθέτουμε μία ακόμη Εθνική πρόταση, που πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει αντικείμενο σκέψης –και γιατί όχι και πράξης, η οποία θα μπορέσει να παράξει κοινωνικό και εθνικό έργο και να ικανοποιήσει μεγάλες εθνικές ανάγκες, αλλά και να συμβάλει στο να φέρει το χαμόγελο και την ελπίδα σε δεκάδες χιλιάδες ζευγάρια που δεν μπορούν να αγκαλιάσουν το δικό τους παιδί.

Προτείνεται, η δημιουργία σχετικού νομοθετικού πλαισίου, αλλά και η δημιουργία ενός Εθνικού Οργανισμού Νέων ( Ε.Ο.Ν. ) που θα έχει την ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ατεκνίας-υπογεννητικότητας και να στηρίξει ουσιαστικά εκείνους τους Έλληνες που έχουν πραγματικά την ανάγκη της κρατικής αρωγής.

Έτσι, αφού δημιουργηθεί η απαραίτητη «πλατφόρμα συνεργασίας» και τακτοποιηθεί η οικονομική αποζημίωση ειδικευμένων ιατρικών κλινικών και εργαστηρίων, μετά από αίτηση άτεκνων ζευγαριών (περίπου 200.000), να ξεκινάει η διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, με την πλήρη οικονομική στήριξη-κάλυψη του κράτους. Μάλιστα, να δίνεται μέγιστος αριθμός απόπειρας εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας, να μην υπάρχει οικονομική αποζημίωση προς τα ιδιωτικά ιατρικά ειδικευμένα εργαστήρια ή κλινικές, προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ίδιος αυτός κυβερνητικός οργανισμός θα αναλαμβάνει την διαδικασία υιοθέτησης ορφανών, για το ζευγάρι.

Η Ελλάδα χάνεται, οι Έλληνες εξαφανίζονται...

Παράλληλα, αναγκαίο είναι να ληφθούν μέτρα για την ισχυρή προστασία των γηγενών, σε συνδυασμό με την επιλεκτική υποδοχή ενσωματώσιμων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και οικογένεια. Ατόμων δηλ. που λόγω της ορθόδοξης πίστης ή της ανεξιθρησκίας τους, θα ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία κυρίως  μέσα από μεικτούς γάμους και θα ελληνοποιηθούν στην πραγματικότητα, τυπικά και κυρίως ουσιαστικά. Εθνικός στόχος, σε πέντε χρόνια, κάθε έλληνας είτε κάθε ελληνίδα, κάτω των 40 ετών, να καταστούν τουλάχιστον τρίτεκνοι.

Το μέγιστο πρόβλημα αφορά τους Μουσουλμάνους, οι οποίοι από τη φύση της θρησκείας τους, πουθενά στον κόσμο δεν ενσωματώθηκαν στις εθνικές κοινωνίες. Αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα την οποία. όποιοι δεν βλέπουν εθελοτυφλούν ή δεν ενδιαφέρονται για την ύπαρξη του Ελληνισμού. Αυτή η αντίληψη που επιβάλλουν ξένα συμφέροντα πρέπει να πολεμήσουμε για να σωθεί η χώρα μας. Δεν αξίζει το κράτος μας, να επενδύσει στην δημιουργία Νέων Ελλήνων αντί της «μεταγραφής» αλλογενών πολιτών και στην αντικατάσταση του πληθυσμού της από μουσουλμάνους;

 
 
Λάμπρος Χουλιαράς
Τομεάρχης Εθνικής Ασφάλειας - ΑΟΖ - Ορυκτού Πλούτου και Δημογραφικής Ανάπτυξης
Αξιωματικός ε.α.