ellkosmkatastatiko 1

 

1. Επωνυμία – Έδρα – Έμβλημα – Σφραγίδα

Το πολιτικό κίνημα ευημερίας και ανάπτυξης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ»  ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» ή «ΕΛΛ.ΚΟΣΜ.»  ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 25 Μαρτίου 2014.  Έδρα του κινήματος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Έμβλημά του είναι ο μυθικός Πήγασος σε λευκό χρώμα μέσα σε ερυθρό πλαίσιο και οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ» με χρυσό χρώμα. Η σφραγίδα του Κινήματος είναι κυκλική, φέρει το όνομα και το σύμβολο του κινήματος. Το κίνημα δραστηριοποιείται όπου υπάρχουν Έλληνες πολίτες. Η επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος βρίσκεται στην διεύθυνση "ellhnikhkosmokratoria.com" η οποία αποτελεί ιδιοκτησία του κινήματος.

 

2. Σκοπός και πολιτικές αρχές λειτουργίας του Κινήματος

Η Ελληνική Κοσμοκρατορία είναι ένα πολιτικό κίνημα για τον ευρύτερο Ελληνισμό, τον Ελληνικό Πολιτισμό και τις αξίες του. Σκοπός του είναι να αναδείξει, μέσω της πολιτικής δραστηριοποίησης με κάθε νόμιμο τρόπο, την χώρα μας σε παγκόσμια δύναμη σε όλους τους τομείς καθώς και να επαναφέρει βασικές αρχές, ιδανικά και πολιτικές όπως την άμεση δημοκρατία, την κοινωνική αλληλεγγύη - δικαιοσύνη, τον πατριωτισμό, και τον Ελληνικό Πολιτισμό στο προσκήνιο της πολιτικής μας ζωής. 

Θεωρώντας ότι η κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, εκτός από οικονομική, είναι κυρίως ηθική και πολιτισμική κρίση αξιών, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ έχει την δυνατότητα να επιδείξει λύσεις, να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σκηνικό και να δημιουργήσει συνθήκες πραγματικής εξόδου από την κρίση με προτάσεις πρωτοποριακές οι οποίες θα υποστηρίζονται από ορθολογική σκέψη, ακμαία τεχνολογία σε όλους τους τομείς, ήθος, εργατικότητα, όραμα, και επιμονή σε υψηλά στάνταρ. 

Το κίνημα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ» έχει ως βασική αρχή την αμεσοδημοκρατική οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας - κοινωνίας μας η οποία εδράζεται σε τέσσερις πυλώνες: α) την εκλογή  β) την κλήρωση γ) την ανακλητότητα δ) την λογοδοσία. Οι αποφάσεις που αφορούν πολιτικές θέσεις  καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πάντα τεκμηριώνονται. 

Το κίνημα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ»  σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δικαιοσύνη και την ελευθερία του λόγου.

2.1. Πολιτικές Αρχές

Θεμελιώδεις πολιτικές αρχές μας είναι η άμεση δημοκρατία, η ελευθερία της σκέψης, η υψηλή ποιότητα ζωής, η παρρησία, η αναγέννηση της Ελληνικής κλασικής αρχιτεκτονικής, του Ελληνικού κάλους, της Ελληνικής κλασικής παιδείας και κοσμοθεωρίας,  η κοινωνική αλληλεγγύη και δικαιοσύνη, η κυριαρχία της αξιοκρατίας, η ανάδειξη των Ελληνικών πολιτισμικών και πολιτικών αξιών, η ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες στα αγαθά της υγείας, της παιδείας και της διαβίωσης, η επαναφορά ενός πραγματικά ισχυρού κοινωνικού κράτους με την ταυτόχρονη ανάπτυξη μιας σοβαρής ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ισχυρής οικονομίας η οποία θα βασίζεται στην αρμονική σχέση των τάξεων προς όφελος όλης της κοινωνίας και του Ελληνισμού, η βιομηχανοποίηση και η τεχνολογική πρωτοπορία, η ραγδαία αύξηση του Α.Ε.Π., ο μηδενισμός της ανεργίας, η δημογραφική ανάταση, η αυτάρκεια, η ανανέωση των ιδεολογικών κατευθύνσεων στην πολιτική ζωή και αντίστοιχη ρήξη με τα παλαιά καθεστωτικά πολιτικά σχήματα που έχουν προδώσει τόσο τις ιδεολογικές όσο και τις κοινωνικές και πολιτικές προσδοκίες αυτών που τα στήριξαν, η κατακρήμνιση (ποινικοποίηση) του πελατειακού κράτους και της νοοτροπίας που το συντηρούσε όλα αυτά τα χρόνια, ο έλεγχος του κράτους και της δικαιοσύνης από τους πολίτες, ο ανοιχτός διάλογος με την Ελληνική κοινωνία και τον απόδημο Ελληνισμό στις δυνάμεις του οποίου πιστεύουμε και προσδοκούμε την αμέριστη συμπαράσταση - βοήθειά και ο επανελληνισμός όλων των Ελληνογενών πληθυσμών απανταχού στον κόσμο όπου έχασαν την Ελληνική γλώσσα ενώ έχουν ισχυρές Ελληνικές ρίζες - καταγωγή με την ένταξή τους σε μια παγκόσμια, Ελληνιστική  κοινότητα, όπου οι αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού θα κυριαρχούν με στόχο την παγκόσμια πρωτοπορία του Ελληνισμού και την ευδαιμονία της χώρας μας σε όλους τους τομείς.

Για την Ελληνική Κοσμοκρατορία, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να διαδοθούν σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης οι αξίες του Ελληνικού πολιτισμού όπως η άμεση δημοκρατία ειδικά με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας, οι πραγματικά ανοιχτές κοινωνίες που θα βασίζονται στον διάλογο και την αλληλοκατανόηση κι όχι στη στρεβλή και βίαιη πληθυσμιακή αλλοίωση που οδηγεί σε χαοτικά και αποτυχημένα πολυπολιτισμικά πειράματα, η ευρεία συμμετοχή σε όλες τις μορφές εξουσίας όλων των πολιτών κι όχι ιδιότυπες ολιγαρχίες που αυτο-βαφτίζονται προπαγανδιστικά «δημοκρατίες» και εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα των λίγων, η επαναδραστηριοποίηση της έννοιας του πατριωτισμού που αντιβαίνει στην επικράτηση ενός άναρχου, φανατικού διεθνισμού και μιας εντελώς μηδενιστικής αντίληψης για τον πολιτισμό και το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης. 

2.2 Αρχές λειτουργίας

Η Ελληνική Κοσμοκρατορία λειτουργεί με πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας της. Κατοχυρώνει τόσο την ελεύθερη έκφραση και ουσιαστική συμμετοχή των μελών της, όσο και την καλλιέργεια της ευρείας συμμετοχής στα κοινά όλων των πολιτών, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και εφαρμόζοντας διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας και διαρκούς διαβούλευσης. Με βάση τα παραπάνω, οι αρχές της παρρησίας, της ισονομίας, της ισότητας συμμετοχής και της πλειοψηφίας είναι δεσμευτική για τα μέλη και τα όργανα του κινήματος, ενώ αντίστοιχα τα δικαιώματα της μειοψηφίας είναι σεβαστά και κατοχυρωμένα.

Η λογοδοσία είναι βασική αρχή της λειτουργίας του κινήματος και συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση όλων, όσοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες είτε στο κίνημα, είτε σε αντιπροσωπευτικά όργανα είτε στο κράτος. Όλα τα αιρετά όργανα λογοδοτούν τακτικά στα σώματα που τα εξέλεξαν και εκτάκτως, όταν το ζητήσουν τα ίδια τα όργανα. Τα μέλη οφείλουν να προβάλλουν τις απόψεις τους εντός των συλλογικών οργάνων και των οργανώσεων όπου συμμετέχουν. 

 

3. Τα μέλη

3.1. Δικαίωμα και διαδικασία εγγραφής

Μέλος στην Ελληνική Κοσμοκρατορία μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης της χώρας μας ή Έλληνας ομογενής πολίτης άλλης χώρας καθώς και κάθε φιλέλληνας εφόσον είναι ηλικίας δεκαεπτά (17) ετών και άνω, αποδέχεται όλες τις αρχές του κινήματος, έχει ήθος, έντιμο βίο και δεν είναι μέλος άλλου Ελληνικού πολιτικού φορέα. Η εγγραφή του μέλους γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του κινήματος ή γραπτή αίτηση στα γραφεία του κινήματος. Από την στιγμή που θα γίνει κάποιος - α μέλος της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας αποδέχεται την ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό του πολιτικού φορέα. Η δοκιμαστική περίοδος είναι τρεις μήνες. Τα αρμόδια όργανα του κινήματος έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν βιογραφικό ή ποινικό μητρώο από κάθε μέλος ενώ δύνανται να μην εγκρίνουν την εγγραφή ενός νέου μέλους αν κρίνουν ότι η προηγούμενη δράση και συμπεριφορά του αντιβαίνει στις αρχές του κινήματος. 

3.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών:

Τα μέλη της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας είναι πρώτα από όλα ενεργοί πολίτες. Συμμετέχουν στο σύνολο της πολιτικής ζωής του κινήματος, εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα, συμμετέχουν στη διαμόρφωση των θέσεων του κινήματος καθώς και σε τοπικές, περιφερειακές και πανελλαδικές ψηφοφορίες ή διαβουλεύσεις που διεξάγονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με φυσική παρουσία. Τα μέλη προωθούν τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και αγωνίζονται για την ενδυνάμωσή του κινήματος. Η πολιτική και γενικότερη στάση τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές του κινήματος και όλες τις ρυθμίσεις του παρόντος καταστατικού. Βασική υποχρέωση των μελών είναι η οικονομική ενίσχυση του κινήματος.

3.3. Εκπροσώπηση Μελών:

Η Ελληνική Κοσμοκρατορία οφείλει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη εκπροσώπηση των μελών της, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα όργανά της, δικαίωμα συμμετοχής στη διεκδίκηση αιρετών θέσεων και την ανάδειξή τους μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό, σε μέλη που προέρχονται από όλες τις περιφέρειες της χώρας αλλά και από κοινότητες του εξωτερικού. 

3.4. Τοπικές Δημοτικές Οργανώσεις Μελών - Κοινότητες:

Το κίνημα οργανώνεται σε τοπικό επίπεδο σε Δήμους - Κοινότητες, με βάση τον τόπο κατοικίας και δραστηριοποίησης των μελών του. Κάθε Δήμος - Κοινότητα μελών έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέσεις, αλλά και δράσεις τοπικού ενδιαφέροντος στις ευρύτερες οργανώσεις μελών, τα συμβούλια κλπ. Σε τοπικό επίπεδο μπορούν να λειτουργούν και θεματικές ή επαγγελματικές κοινότητες μελών μετά από έγκριση του Πρώτου Δημότη του κινήματος. Οι νέοι του κινήματος μπορούν να συγκροτούν αντιστοίχως Δήμους ή Κοινότητες Νέων.

Σε κάθε Δήμο εκλέγεται, με καθολική ψηφοφορία των μελών, ο Πρώτος Δημότης του κινήματος, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής κάθε τοπικής ομάδας (Δήμου), ο Αναπληρωτής Δημότης και ο Γραμματέας Δήμου, ανάλογα πάντα με τη δύναμη της τοπικής ομάδας και σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον κανονισμό λειτουργίας τους. Για να αποκτήσει γραφεία η τοπική Δημοτική οργάνωση μελών είναι απαραίτητη η εγγραφή στο κίνημα τουλάχιστον 20 μελών.

Τα μέλη που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό συγκροτούν Δήμους - Κοινότητες Εξωτερικού. Κάθε Δήμος εκλέγει τον Πρώτο Δημότη του. Οι Δήμοι - Κοινότητες Εξωτερικού συγκροτούν κοινό Συμβούλιο όλων των Δήμων - Κοινοτήτων Εξωτερικού. Αν σε μια χώρα εξωτερικού συγκροτηθούν πάνω από μία Δημοτικές Οργανώσεις συγκροτείται Διακρατική Οργάνωση.

3.5 Τομείς Πολιτικής:

Το κίνημα οργανώνεται σε πολιτικό επίπεδο, σε τομείς πολιτικής. Τα μέλη του κινήματος, εφόσον το επιθυμούν κι έχουν σχετική γνώση και εμπειρία, μπορούν, πέρα από τη συμμετοχή τους στους Δήμους - Κοινότητες, να συμμετέχουν και στους Τομείς Πολιτικής. Οι εκάστοτε Τομείς Πολιτικής ορίζονται από το πολιτικό γραφείο. Ασχολούνται με τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών θέσεων καθώς και με την παρακολούθηση των αντίστοιχων πολιτικών προτάσεων και τοποθετήσεων των κομμάτων, των κυβερνήσεων, καθώς και κάθε υπερεθνικού οργανισμού, στον οποίο συμμετέχει ή θα συμμετάσχει στο μέλλον η χώρα.

3.6 Οικονομικές υποχρεώσεις μελών:

Η Ελληνική Κοσμοκρατορία βασίζεται αποκλειστικά στον δανεισμό των μελών της. Τα μέλη δανείζουν ετησίως οικονομικά την Ελληνική Κοσμοκρατορία. Το ύψος του ετήσιου δανεισμού θα καθορίζεται από τον Πρώτο Πολίτη του κινήματος (πρόεδρος), μετά από εισήγηση του Οικονομικού Γραμματέα και του πολιτικού γραφείου ανάλογα με τις ανάγκες του κινήματος την συγκεκριμένη περίοδο. Σαν αρχικό ποσό, με τα σημερινά δεδομένα, ανέρχεται σε 10, 20 και 30 ευρώ/χρόνο ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των μελών. Τα μέλη οφείλουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να ενισχύουν το κίνημα οικονομικά καθώς μόνο έτσι θα μπορέσει να διατηρήσει την λειτουργία του σε υψηλά επίπεδα.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει τα ποσά όπου έχει δανείσει στο κίνημα όταν το κίνημα θα λάβει, μετά από ανάλογο εκλογικό αποτέλεσμα, κρατική επιχορήγηση. Το ίδιο θα ισχύει και για κάθε μέλος το οποίο θα επιθυμεί να αποχωρήσει.

3.7 Απώλεια της ιδιότητας του μέλους:

Επέρχεται είτε οικειοθελώς, με απλή δήλωσή του που γνωστοποιείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο κίνημα, είτε με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, αν το μέλος δρα εις βάρος των αξιών, των αρχών και των στόχων του κινήματος. Η απόφαση περί διαγραφής αναστέλλει άμεσα την ιδιότητα του μέλους.

 

4. Περιφερειακή Οργάνωση.

Η Περιφερειακή Οργάνωση συνιστάται σε επίπεδο γεωγραφικής περιφέρειας του κράτους και αποτελείται από το σύνολο των Τοπικών Δημοτικών Οργανώσεων του κινήματος που δραστηριοποιούνται εντός της οικείας περιφέρειας. Η Περιφερειακή Οργάνωση είναι αρμόδια για τη διοργάνωση και το συντονισμό των κομματικών δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την χάραξη της κομματικής πολιτικής επί θεμάτων περιφερειακού ενδιαφέροντος, προς την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και το Πολιτικό Γραφείο.

Η Περιφερειακή Οργάνωση αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες. Στελεχώνονται ανάλογα με την πίστη τους στις βασικές αρχές του κινήματος, το ήθος τους, την δράση τους για  το κίνημα, το βιογραφικό τους, τον έντιμο βίο τους και την παλαιότητα τους στο κίνημα. Η επιλογή τους γίνεται μεταξύ των μελών των τοπικών Δημοτικών Οργανώσεων - Κοινότητες που υπάγονται σε αυτήν την Περιφέρεια. Για να σχηματισθεί Περιφερειακή Οργάνωση είναι απαραίτητο να λειτουργούν τουλάχιστον δύο Δημοτικές Οργανώσεις εντός της οικείας περιφέρειας. 

 

5. Το Συνέδριο (Εκκλησία των Δήμων - Κοινό των Ελλήνων)

5.1 Τακτικό Συνέδριο - Συγκρότηση

Το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος είναι το ανώτατο κομματικό όργανο, οι δε αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλα τα κομματικά όργανα. Το Συνέδριο του κινήματος συγκαλείται κάθε τέσσερα χρόνια και σε αυτό μετέχουν αυτοδικαίως ο Πρώτος Πολίτης (πρόεδρος) του κινήματος , το πολιτικό γραφείο και όσοι κατέχουν μια θέση στελέχους στο κίνημα, όσοι πρόσφεραν στο κίνημα στο παρελθόν και πλέον κατέχουν μια επίτιμη θέση καθώς και όλοι οι επιστημονικοί συνεργάτες μέλη του κινήματος

5.2 Τακτικό Συνέδριο - Αρμοδιότητες

Το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Καθορίζει τις γενικές ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του κόμματος και χαράσσει τον ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό και τη στρατηγική του κόμματος.

β) Εκλέγει τον Πρώτο Πολίτη (πρόεδρο) του κινήματος.

γ) Αποφασίζει σχετικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού του κόμματος, μετά από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής.

δ) Διενεργεί τον απολογισμό της δράσης του κόμματος την τελευταία τετραετία και εγκρίνει τα πεπραγμένα της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής.

ζ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, καθώς και για κάθε θέμα που εισηγείται ο Πρώτος Πολίτης (πρόεδρος) του κινήματος.

5.3 Τακτικό Συνέδριο - Σύγκληση

Το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος συγκαλείται κάθε τέσσερα χρόνια, με απόφαση του Πρώτου Πολίτη του κινήματος, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία συνόδου του Συνεδρίου. Με την απόφαση περί σύγκλησης του Συνεδρίου καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης του Συνεδρίου, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής. Επιτρέπεται η αναβολή της σύγκλησης του Συνεδρίου όταν η ημερομηνία διεξαγωγής του συμπίπτει με τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου για εθνικές εκλογές, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

5.4 Έκτακτο Συνέδριο

Η σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου του κόμματος αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, επιτρεπόμενη αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι, περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης του Πρώτου Πολίτη του κινήματος, εφόσον συντρέχει σημαντικός λόγος.

β. Σε περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και σε αυτήν πρέπει να διευκρινίζονται οι λόγοι σύγκλησης του Εκτάκτου Συνεδρίου.

Σε κάθε περίπτωση σύγκλησης Εκτάκτου Συνεδρίου, οι προθεσμίες του παρόντος καταστατικού συντέμνονται ανάλογα με την απόφαση του πολιτικού γραφείου.

5.5  Συγκρότηση σε σώμα και λήψη αποφάσεων:

Η Εκκλησία των Δήμων - Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή του Πρύτανη Εκκλησίας Δήμων. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ειδικώς ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, όλες οι αποφάσεις της Εκκλησίας των Δήμων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συνεδρίου.

 

6. Η Κεντρική Επιτροπή

6.1 Κεντρική Επιτροπή – Συγκρότηση

Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος συγκροτείται από:

α) Τον Πρώτο Πολίτη (πρόεδρο) του κινήματος.

β) Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου  (κεντρικό συμβούλιο ίσων).

γ) Περιφερειακή ηγεσία.

δ) Δημοτική ηγεσία μετά από πρόσκληση του πολιτικού γραφείου.

ε) Επίτιμα μέλη και επιστημονικούς συνεργάτες μετά από πρόσκληση του πολιτικού γραφείου.

Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος εκλέγει, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, τον Πρύτανη της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Πρύτανης της Κεντρικής Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία αυτής, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, εισάγοντας υποχρεωτικά τα θέματα που προτείνει ο Πρώτος πολίτης (πρόεδρος) του κινήματος, και συντονίζει τις συζητήσεις. Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος συνεδριάζει νόμιμα εφόσον στη συνεδρίαση συμμετέχει τουλάχιστον η απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτής.

6.2 Κεντρική Επιτροπή – Αρμοδιότητες

Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος αποτελεί ανώτατο κομματικό όργανο μετά τον Πρώτο Πολίτη (πρόεδρος) του κινήματος, κατά το διάστημα μεταξύ των Τακτικών Συνεδρίων, και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) Επικουρεί τον πρώτο πολίτη του κινήματος στη χάραξη των ιδεολογικών, πολιτικών και προγραμματικών θέσεων του κινήματος, σε αρμονία προς τις αποφάσεις του Τακτικού Συνεδρίου (Κοινό των Ελλήνων) καθώς  μεριμνά για την ορθή υλοποίηση των αποφάσεων του Τακτικού Συνεδρίου και του Πρώτου Πολίτη του κινήματος. 

β) Ασκεί τις αρμοδιότητες που της αναθέτει με απόφασή του ο Πρώτος Πολίτης του κινήματος ενώ εισηγείται προς το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος σχετικά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.

γ) Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος.

δ) Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών του κόμματος ενώ εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του κινήματος.

ε) Επεξεργάζεται τις δηλώσεις βούλησης όσων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τους συνδυασμούς του κόμματος και εισηγείται προς τον Πρώτο Πολίτη του κινήματος σχετικά με την επιλογή των υποψήφιων βουλευτών, ευρωβουλευτών και εκπροσώπων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

στ) Υποβάλλει στο Τακτικό Συνέδριο έκθεση για τα πεπραγμένα του κόμματος κατά την προηγούμενη τετραετία ενώ καταρτίζει και τροποποιεί όλους τους ειδικότερους κανονισμούς για τη λειτουργία των οργάνων του κινήματος.

ζ) Είναι αρμόδια για κάθε θέμα που, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου κομματικού οργάνου.

6.3 Κεντρική Επιτροπή – Σύγκληση

Η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες και εκτάκτως όποτε το ζητήσει ο Πρώτος Πολίτης (πρόεδρος) του κινήματος. Οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής λαμβάνουν χώρα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος ή όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ειδοποιούνται για την ημερομηνία της προσεχούς συνεδρίασης της, καθώς και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τουλάχιστον τρεις μέρες νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης. Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής ρυθμίζονται με σχετικό Κανονισμό που καταρτίζεται και τροποποιείται από την ίδια.

 

7.  Πολιτικό Γραφείο ή Κεντρικό Συμβούλιο Ίσων (ΚΕ.Σ.Ι.) 

7.1. Συγκρότηση – Θητεία:

Το Πολιτικό Γραφείο ή Κεντρικό Συμβούλιο Ίσων (ΚΕ.Σ.Ι.) της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας αποτελείται από 15 μέλη ενώ επιτρέπεται η συμμετοχή μετά από πρόσκληση του πρώτου πολίτη (πρόεδρου) του κινήματος επίτιμων μελών και επιστημονικών συνεργατών (τομεάρχες). Τα μέλη του πολιτικού γραφείου αναλαμβάνουν με απόφαση του πρώτου πολίτη του κινήματος ανάλογα με την πίστη τους στις βασικές αρχές του κινήματος, το ήθος τους, την δράση τους για  το κίνημα, το βιογραφικό τους, τον έντιμο βίο τους και την παλαιότητα τους στο κίνημα. Η διάρκεια της θητείας των μελών του πολιτικού γραφείου διαρκεί για 6 μήνες και κρίνεται ανάλογα με την δραστηριότητα τους στα καθήκοντα τους. Δεν υφίσταται όριο στις επαναλαμβανόμενες θητείες ενός μέλους του πολιτικού γραφείου.

7.2. Αρμοδιότητες:

Το πολιτικό γραφείο καθορίζει τις πολιτικές αρχές του κινήματος, είναι εγγυητής της ιδεολογίας και των αρχών του κινήματος ενώ οργανώνει και διαμορφώνει το κίνημα και τις δράσεις του. Συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα και εκτάκτως αν ζητηθεί από τον Πρώτο πολίτη ή το 1/3 των μελών του. Τα 15 μέλη του πολιτικού γραφείου σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες - Τομεάρχες διαμοιράζονται τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Ο Πρώτος του πολιτικού γραφείου (ΚΕ.Σ.Ι.), ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο για τα μέλη του συμβουλίου, τις αρμοδιότητες τους και την χάραξη της κεντρικής πολιτικής του κινήματος. Σε περίπτωση απουσίας του, αντικαθίσταται από τον Κεντρικό Γραμματέα του ΚΕ.Σ.Ι.

Ο Κεντρικός Γραμματέας του ΚΕ.Σ.Ι., ο οποίος έχει την κεντρική εποπτεία της οργάνωσης του κινήματος, καθορίζει τις διάφορες δράσεις και διαμορφώνει (από κοινού με τον Πρώτο και τα υπόλοιπα μέλη) το οργανωτικό πλάνο του Κινήματος. Σε περίπτωση απουσίας του, αντικαθίσταται από τον Πολιτικό Γραμματέα του ΚΕ.Σ.Ι.

Ο Πολιτικός Γραμματέας του ΚΕ.Σ.Ι., ο οποίος έχει την εποπτεία του Πολιτικού Σχεδιασμού του κινήματος, καθορίζει και διαμορφώνει (από κοινού με τον Πρώτο και τα υπόλοιπα μέλη) τις κεντρικές πολιτικές κινήσεις του κινήματος, είναι υπεύθυνος για τις πολιτικές ανακοινώσεις και την τήρηση των πολιτικών αποφάσεων του κινήματος, κατευθύνει πολιτικά τα υπόλοιπα μέλη του κινήματος και προτείνει και ο ίδιος θέματα πολιτικού σχεδιασμού. Είναι γενικά ο υπεύθυνος που δίνει το «στίγμα» του κινήματος και ξεκαθαρίζει τις πολιτικές θέσεις του κινήματος. Σε περίπτωση απουσίας του, αντικαθίσταται από τον Κεντρικό Γραμματέα του ΚΕ.Σ.Ι.

Ο Οικονομικός Γραμματέας - Τομέας του ΚΕ.Σ.Ι., ο οποίος έχει την εποπτεία της Οικονομικής διαχείρισης του κινήματος, καθορίζει τις εισφορές των μελών, προτείνει και διαμορφώνει τις οικονομικές δράσεις, τηρεί Ταμείο και ελέγχει τις εν γένει οικονομικές δραστηριότητες, καταθέτει πολιτικές προτάσεις που αφορούν στην Οικονομική Πολιτική του κινήματος αλλά και της χώρας. Η Εκκλησία των Δήμων ασκεί έλεγχο στην οικονομική δραστηριότητα του κινήματος και είναι το Όργανο που ασκεί την τελική εποπτεία της διαχείρισης του Οικονομικού Γραμματέα για τα προηγούμενα έτη.

Ο Γραμματέας - Τομέας Επικοινωνίας του ΚΕ.Σ.Ι., ο οποίος έχει την εποπτεία της επικοινωνίας του κινήματος, κοινοποιεί και διαμορφώνει (από κοινού με τον Πρώτο και τα υπόλοιπα μέλη του ΚΕ.Σ.Ι.) την εικόνα του κινήματος στα Μ.Μ.Ε., έχει την ευθύνη της Εκπροσώπησης του κινήματος σε κάθε περίπτωση παρουσίας του στα ΜΜΕ ή όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, συντάσσει από κοινού με τον Πολιτικό Γραμματέα, τις ανακοινώσεις του κινήματος και διαμορφώνει τρόπους επικοινωνίας με την ευρύτερη κοινωνία. 

Ο Γραμματέας - Τομέας Εξωτερικών Σχέσεων και Απόδημου Ελληνισμού του ΚΕ.Σ.Ι., ο οποίος έχει την εποπτεία της επικοινωνίας του Κινήματος με το Εξωτερικό και τον απόδημο Ελληνισμό, διαμορφώνει δράσεις και θέτει διαύλους επικοινωνίας με τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και με αντίστοιχους φορείς (πολιτικούς και μη) που μπορούν να συνδράμουν στην πολιτική δράση του Κινήματος.

Ο Γραμματέας - Τομέας Παιδείας και Πολιτισμού του ΚΕ.Σ.Ι., διαμορφώνει και προτείνει θέσεις που αφορούν στην Παιδεία και τον Πολιτισμό του Κινήματος, συγκροτεί βασικά σχέδια δράσης του τομέα του και συνδιαμορφώνει (από κοινού με τον Πρώτο και τα υπόλοιπα μέλη του ΚΕ.Σ.Ι.) την εκπαιδευτική και πολιτισμική πολιτική του Κινήματος.

Ο Γραμματέας - Τομέας Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του ΚΕ.Σ.Ι., διαμορφώνει και προτείνει θέσεις που αφορούν στην Εθνική Άμυνα και Προστασία της χώρας, συγκροτεί βασικά σχέδια δράσης του τομέα του και συνδιαμορφώνει (από κοινού με τον Πρώτο και τα υπόλοιπα μέλη του ΚΕ.Σ.Ι.) την πολιτική του Κινήματος σε τομείς Εθνικής Άμυνας και Προστασίας. 

Ο Γραμματέας - Τομέας Επιστημών και Τεχνολογικής Εξέλιξης του ΚΕ.Σ.Ι., καθορίζει και οργανώνει δράσεις και πολιτικές που αφορούν γενικότερα την επιστημονική και  τεχνολογική εξέλιξη τόσο του κινήματος, όσο και της χώρας. Προτείνει και προγραμματίζει συνέδρια, ημερίδες, παρουσιάσεις κλπ, δημιουργεί συνθήκες αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας στις πολιτικές διαδικασίες του κινήματος (ηλεκτρονικές πλατφόρμες συμμετοχής και ψηφοφορίας κλπ) και, γενικότερα, συνδιαμορφώνει (από κοινού με τον Πρώτο και τα υπόλοιπα μέλη του ΚΕ.Σ.Ι.) την πολιτική του κινήματος σε θέματα Επιστημονικής και Τεχνολογικής εξέλιξης της χώρας. 

Ο Γραμματέας - Τομέας Νεολαίας του ΚΕ.Σ.Ι., διαμορφώνει την πολιτική και τις δράσεις των νέων του κινήματος, δημιουργεί τις συνθήκες αξιοποίησης των νέων ανθρώπων στις δραστηριότητες και τις πολιτικές που καθορίζονται από το κίνημα και, γενικά, συνδιαμορφώνει (από κοινού με τον Πρώτο και τα υπόλοιπα μέλη του ΚΕ.Σ.Ι.) την πολιτική του κινήματος σε θέματα Νεολαίας.

Ο Γραμματέας - Τομέας Δημοσίου Τομέα του ΚΕ.Σ.Ι., διαμορφώνει την πολιτική που αφορά στον Δημόσιο Τομέα της χώρας, προτείνοντας δράσεις και τρόπους αξιοποίησης τόσο των συνδικαλιστικών δημόσιων φορέων, όσο και των οργανώσεων αυτών, με σκοπό την εδραίωση των αρχών του κινήματος στις ομάδες εργαζομένων του Δημοσίου τομέα και, γενικά, συνδιαμορφώνει (από κοινού με τον Πρώτο και τα υπόλοιπα μέλη του ΚΕ.Σ.Ι.) την πολιτική του κινήματος σε θέματα Δημόσιου τομέα. 

Ο Γραμματέας - Τομέας Ανάπτυξης και Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας του ΚΕ.Σ.Ι., διαμορφώνει την πολιτική που αφορά στον τομέα της Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας, προτείνοντας δράσεις και τρόπους αξιοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη χώρα μας. Θέτει γενικότερες πολιτικές και τονίζει τη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ανάπτυξη της χώρας, θέτει διαύλους επικοινωνίας με εκπροσώπους του ιδιωτικού επιχειρείν, με σκοπό την εδραίωση των πολιτικών του Κινήματος και των ιδεών αυτού στη γενικότερη αντίληψη των επιχειρηματιών και, γενικά, συνδιαμορφώνει (από κοινού με τον Πρώτο και τα υπόλοιπα μέλη του ΚΕ.Σ.Ι.) την πολιτική του κινήματος σε θέματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ο Γραμματέας - Τομέας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΚΕ.Σ.Ι., διαμορφώνει την πολιτική που αφορά σε θέματα περιβάλλοντος, προτείνοντας δράσεις (ημερίδες κλπ) που αποσκοπούν στην ευρύτερη ενημέρωση των μελών του Κινήματος σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, θέτει διαύλους επικοινωνίας με διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας και, γενικότερα, συνδιαμορφώνει (από κοινού με τον Πρώτο και τα υπόλοιπα μέλη του ΚΕ.Σ.Ι.) την πολιτική σε θέματα περιβάλλοντος. 

Ο Γραμματέας - Τομέας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του ΚΕ.Σ.Ι., διαμορφώνει την πολιτική του Κινήματος σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής πρόνοιας, προτείνει και καθορίζει δράσεις και πολιτικές που αφορούν την ευρύτερη σχέση Υγείας και Πρόνοιας και πολιτών και, γενικότερα, συνδιαμορφώνει (από κοινού με τον Πρώτο και τα υπόλοιπα μέλη του ΚΕ.Σ.Ι.) την πολιτική του Κινήματος σε ζητήματα Υγείας και Κοινωνικής πρόνοιας. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του ΚΕ.Σ.Ι., ασχολείται κατ’ αποκλειστικότητα με νομικά θέματα, ελέγχει τις δράσεις των υπόλοιπων μελών του ΚΕ.Σ.Ι. για το νομότυπο και το νομικά ορθό της όποιας διαδικασίας λαμβάνει χώρα στο Κίνημα. Η άποψή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ανάλογα ζητήματα και, σε περίπτωση αρνησικυρίας (veto), ο Πρώτος οφείλει να λάβει υπόψη του τη γνώμη και να ακυρώσει ή τροποποιήσει την απόφαση, δράση ή γενικά διαδικασία που έχει ληφθεί και εναντίον της οποίας έχει ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας ο Νομικός Σύμβουλος, έτσι ώστε να συμφωνεί με το νόμο και τις γενικότερες διατάξεις του Κράτους. 

Το πολιτικό γραφείο αν το κρίνει αναγκαίο μπορεί να δημιουργήσει νέους τομείς στους οποίους θα τοποθετηθούν επιπλέον τομεάρχες. Κάθε μέλος του ΚΕ.Σ.Ι. χάνει την ιδιότητά του όταν παραμένει ανενεργό για μεγάλο διάστημα χωρίς δικαιολογία. Το ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους τομεάρχες.

7.3. Δικαίωμα Αρνησικυρίας – Ισοψηφία:

Δικαίωμα αρνησικυρίας έχουν όλα τα μέλη του ΚΕ.Σ.Ι. και την ασκούν κατά βούληση, σε όποια άποψη, απόφαση ή δράση προτείνεται από κάθε μέλος του ΚΕ.Σ.Ι., συμπεριλαμβανομένου του Πρώτου. Ειδικότερα σε ζητήματα πολιτικής, το δικαίωμα αρνησικυρίας είναι απόλυτο και ακολουθεί διαβούλευση και ψηφοφορία. Η απόφαση θεραπεύεται με την τροποποίηση της άποψης που διατυπώνεται, ώστε να γίνει τελικά αποδεκτή. Κάθε απόφαση γενικά που λαμβάνεται εντός του πολιτικού γραφείου απαιτεί απλή πλειοψηφία. Σε ειδικές περιπτώσεις ή περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Πρώτου πολίτη καθορίζει το αποτέλεσμα. Όταν ο πρόεδρος θέτει βέτο σε μια απόφαση, τότε ξανασυζητιέται το θέμα και για να παρθεί η απόφαση αντίθετη με τη γνώμη του προέδρου πρέπει να έχει πάνω από τα 2/3 των ψήφων.

Αποφάσεις που αφορούν σε δράσεις, απόψεις ή γενικότερες αποφάσεις οργανωτικού κ.λ.π. χαρακτήρα, μπορούν να ληφθούν με παρουσία τουλάχιστον των 1/3 (5μελών) των μελών του πολιτικού γραφείου. Σε περίπτωση, όμως αποφάσεων αμιγούς πολιτικού χαρακτήρα, απαιτείται παρουσία τουλάχιστον 10 μελών. Για να διαγραφεί ένα μέλος της 15μελούς επιτροπής αυτό θα γίνεται είτε α) να παραμείνει ανενεργό για μεγάλο διάστημα β) να ψηφίσουν οι υπόλοιποι 14 κατά πλειοψηφία να διαγραφεί ή γ) μονομερώς ο πρώτος πολίτης του κινήματος να διαγράψει ένα μέλος της 15μελούς επιτροπής.

 

8. Τομεάρχες - Επιστημονικοί συνεργάτες - Τομείς μελέτης και έρευνας

Οι Τομεάρχες - επιστημονικοί συνεργάτες του κινήματος αναλαμβάνουν διάφορους τομείς μελέτης και έρευνας του κινήματος και έχουν αρμοδιότητα τη μελέτη, την έρευνα, την πολιτική ανάλυση, την επεξεργασία, τεκμηρίωση, διαμόρφωση πολιτικών και επιστημονικών προτάσεων, τη δημιουργία σχετικής βάσεως δεδομένων και τη διαμόρφωση στρατηγικής. Ο κάθε Τομέας στελεχώνεται από μέλη εμπειρογνώμονες με ειδικότητα αντίστοιχη και ανάλογη με αυτή του Τομέα ενώ συνεργάζεται με φορείς αντίστοιχους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οργανώνει ή συμμετέχει σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα, σε επιστημονικά και πολιτικά συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια για την πολιτική επιμόρφωση των στελεχών, των μελών, των φίλων του κινήματος και γενικά των Ελλήνων πολιτών. Τα αποτελέσματα των εργασιών των Τομέων, μελέτες έρευνες, αναλύσεις, πολιτικά κείμενα υποβάλλονται στο πολιτικό γραφείο και αποτελούν αντικείμενο στρατηγικού σχεδιασμού του κινήματος.

 

9. Ο Πρώτος Πολίτης (πρόεδρος) του Κινήματος

9.1 Εκλογή – Θητεία:

Ο Πρώτος εκλέγεται από την Εκκλησία των Δήμων - Κοινό των Ελλήνων (Συνέδριο), με απόλυτη πλειοψηφία επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο σχετικώς πλειοψηφισάντων.

Προκειμένου ένα μέλος να υποβάλει υποψηφιότητα για επικεφαλής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει υπογραφές υποστήριξης της υποψηφιότητάς του από τουλάχιστον πενήντα μέλη της Εκκλησίας των Δήμων. Κάθε μέλος μπορεί να υπογράψει για την υποστήριξη μόνον μίας υποψηφιότητας. Ο εν ενεργεία Πρώτος δεν απαιτείται να συγκεντρώσει υπογραφές στην περίπτωση που επιθυμεί να είναι εκ νέου υποψήφιος. Ο Πρώτος ή τα μέλη του συνεδρίου με αυξημένη πλειοψηφία 3/4 ή η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του κινήματος μπορούν να ζητήσουν διαφορετικό τρόπο εκλογής του Πρώτου (π.χ. ανοιχτή διαδικασία κάλπης με συμμετοχή όλων των μελών και φίλων της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας σε όλους τους τομείς).

Σε περίπτωση εκλογής του Πρώτου με ανοιχτή διαδικασία κάλπης με συμμετοχή όλων των μελών ή και φίλων της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει υπογραφές υποστήριξης της υποψηφιότητάς τους από το 50% των μελών του συνεδρίου. Η θητεία του Πρώτου πολίτη του κινήματος διαρκεί από την εκλογή του μέχρι την επόμενη Εκκλησία των Δήμων - Συνέδριο. Δεν υπάρχει όριο επανεκλογής στη θέση του Πρώτου πολίτη του κινήματος. 

9.2 Αρμοδιότητες:

Ο Πρώτος εκφράζει και εκπροσωπεί το κίνημα με βάση τις ιδρυτικές αρχές της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας για τις οποίες αποτελεί και εγγυητής. Προεδρεύει του πολιτικού γραφείου. Ασκεί τις αρμοδιότητές του με γνώμονα τις αποφάσεις του πολιτικού γραφείου, την εκφρασμένη σε ψηφοφορίες θέληση των μελών και τις ρυθμίσεις του καταστατικού. Ο Πρώτος έχει σε πολιτικά ζητήματα το απόλυτο δικαίωμα αρνησικυρίας. Η άποψη του Πρώτου πολίτη τίθεται σε δικαίωμα αρνησικυρίας από τα υπόλοιπα μέλη του πολιτικού γραφείου όταν τα 2/3 συν ένα (11 μέλη) μπορούν να αναιρέσουν απόφαση του προέδρου αλλά σε περίπτωση που μια πρόταση εξακολουθεί να συναντά δικαίωμα αρνησικυρίας, παρά τις τροποποιήσεις, το δικαίωμα αρνησικυρίας απορρίπτεται αυτόματα και η πρόταση του Πρώτου πολίτη ψηφίζεται κατ’ απόλυτη ομοφωνία.

Εάν ο Πρώτος παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται προσωρινά στα καθήκοντά του από τον Κεντρικό Γραμματέα. Στην περίπτωση αυτή, συγκαλείται υποχρεωτικά έκτακτη σύγκληση του πολιτικού γραφείου για την εκλογή νέου Πρώτου, εντός το πολύ δύο μηνών από την ημερομηνία αντικατάστασης.

 

10. Κοινοβουλευτική Ομάδα

10.1. Σύνθεση:

Οι βουλευτές αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκφράζει τις θέσεις του κινήματος. Τα μέλη της έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους. Τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν και οι Ευρωβουλευτές.

10.2 Επιλογή και ανάδειξη Υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών:

Για τις υποψηφιότητες για το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατατίθενται στο πολιτικό γραφείο προτάσεις από τα μέλη και τις οργανώσεις της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας (Περιφερειακά, Δημοτικά κλπ.), μέσα από διαδικασία που ανακοινώνεται εγκαίρως. Ο Κεντρικός Γραμματέας και ο Γραμματέας Πολιτικού, αξιολογούν και ιεραρχούν τις προτάσεις και κάνουν σχετική εισήγηση στον Πρώτο Πολίτη του πολιτικού γραφείου, ο οποίος έχει την τελική ευθύνη για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Εισηγήσεις και προτάσεις για τις υποψηφιότητες μπορούν να κάνουν και τα υπόλοιπα μέλη του πολιτικού γραφείου όπως και η κεντρική επιτροπή χωρίς όμως δικαίωμα αρνησικυρίας σε περίπτωση απόρριψης της εισήγησής τους. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις δημοτικές - περιφερειακές εκλογές. Απαραίτητη προυπόθεση για είναι κάποιος υποψήφιος, να είναι Έλληνας στο γένος. 

 

11. Έσοδα – Περιουσία

Τα έσοδα του Κινήματος προέρχονται από τις προβλεπόμενες από το νόμο χρηματοδοτήσεις και από τις οικονομικές εισφορές (δανεισμός) των μελών του και των υποστηρικτών του, που εισπράττονται υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους των διατάξεων της Νομοθεσίας περί των οικονομικών των κομμάτων. Υπεύθυνοι για τις οικονομικές συναλλαγές είναι ο Πρώτος πολίτης του κινήματος (πρόεδρος) ή οι πληρεξούσιοί του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά και ο Γραμματέας Οικονομικού. Κάθε στέλεχος του κινήματος έχει δικαίωμα ελέγχου στα οικονομικά του κινήματος. Η περιουσία του Κινήματος, σε περίπτωση διάλυσής του, αποδίδεται με ευθύνη του Γραμματέα Οικονομικού και του τελευταίου Πρώτου υποχρεωτικά σε κοινωφελείς σκοπούς που έχει αποφασίσει η Εκκλησία των Δήμων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε φυσικά πρόσωπα.

 

12. Δημοψηφίσματα 

Σοβαρά ζητήματα της πολιτικής και της λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προσφυγή στη θέληση των μελών του, με το θεσμό του εσωτερικού δημοψηφίσματος στη βάση εναλλακτικών προτάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητηθεί από το 50% των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οι αποφάσεις των δημοψηφισμάτων είναι δεσμευτικές για το κόμμα εφόσον συμμετέχουν τα 3/4 των μελών σε αυτά. 

12.1 Όροι διενέργειας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια του δημοψηφίσματος είναι η ενημέρωση των μελών επί των κρινόμενων θέσεων και ο δημόσιος διάλογος. Την πολιτική ευθύνη της διενέργειας του δημοψηφίσματος έχει η ΚΕ, η οποία καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τη διαδικασία. Την ευθύνη της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος έχει η εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από την ΚΕ. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει, μαζί με τα δελτία ψηφοφορίας, να αποστείλει στα μέλη και κείμενα με τις απόψεις που έχουν εκφραστεί για το υπό κρίση θέμα. Η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος προϋποθέτει συζήτηση στις Δημοτικές Οργανώσεις  μετά από επαρκή και ισότιμη ενημέρωση για τα ζητήματα.

 

13. Τελικές διατάξεις

Ειδικότερες και λεπτομερείς ρυθμίσεις για τον τρόπο εκλογής των οργάνων του κινήματος ορίζονται με τον Κανονισμό Εκλογής Οργάνων και Αντιπροσώπων του κινήματος, ο οποίος συντάσσεται με ευθύνη του Κεντρικού Γραμματέα, εγκρίνεται από την Εκκλησία των Δήμων (κεντρικό συμβούλιο) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού. Κάθε όργανο του κινήματος δύναται να ρυθμίζει με εσωτερικό κανονισμό τη λειτουργία του. Οι διατάξεις των εσωτερικών κανονισμών οφείλουν να είναι εναρμονισμένες με τις διατάξεις του καταστατικού και του Κανονισμού Εκλογής Οργάνων και Αντιπροσώπων του Κινήματος. 

Το παρών καταστατικό είναι προσωρινό και ισχύει μέχρι το καταστατικό Συνέδριο, όπου η τελική του διαμόρφωση θα αποφασιστεί από το σώμα των μελών του Συνεδρίου.

 

20 ΣΚΟΠΟΙ και ΣΤΟΧΟΙ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

1. Κατάργηση της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών και δικαστική έρευνα κατά των δημιουργών και υποστηρικτών της.

2. Εγκαθίδρυση θεσμών άμεσης δημοκρατίας στη χώρα μας, μέσω δημοψηφισμάτων και κληρωτών σωμάτων.

3. Στήριξη στην εθνική συνέχεια του Ελληνικού γένους και διασφάλιση με πολλαπλούς τρόπους της δημογραφικής ανόδου. Στήριξη της Ελληνικής οικογένειας και παράδοσης, ανατροπή της δημογραφικής συρρίκνωσης.

4. Εθνική κυριαρχία και ακύρωση όλων των ξένων παρεμβατικών μηχανισμών υποδούλωσης. Αυστηρός έλεγχος όλων των ΜΚΟ. Εξωτερική πολιτική με όραμα.

5. Ανάδειξη με κάθε δυνατό τρόπο του Ελληνικού Πολιτισμού και ιστορικής κληρονομιάς. Διαφύλαξη της Ελληνικής πολιτισμικής - πολιτιστικής ταυτότητας και κοσμοαντίληψης.

6. Ισονομία, δικαιοσύνη και ισοπολιτεία για όλους τους πολίτες. Δημιουργία μιας αληθινά Ελληνικής πολιτείας με υγιείς θεσμούς.

7. Κοινωνική αλληλεγγύη, εργασιακή δικαιοσύνη, αξιοκρατία στο δημόσιο και αυστηρά αρμονικές σχέσης των τάξεων, εργοδοτών - εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και αυστηρές ποινές κατά της εργοδοσίας σε περίπτωση παραβίασης τους

8. Πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη με συμμετοχή πολιτών. Κατάργηση της ατιμωρησίας και επιβράβευση της αριστείας.

9. Στήριξη και οργάνωση υπέρ των συμφερόντων του Ελληνισμού της πανίσχυρης Ελληνικής ομογένειας. Δικαίωμα ψήφου σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.

10. Οικολογική ανάπτυξη με υψηλά στάνταρ στην ποιότητα ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και προστασία των ζώων.

11. Κράτος πρόνοιας και παροχών υγείας - περίθαλψης, ποιοτική αναβάθμιση με πολύ υψηλά στάνταρ σε υπηρεσίες και υποδομές υγείας.

12. Περιφρούρηση των εθνικών συνόρων, μηδενική ανοχή στη λαθρομετανάστευση, το λαθρεμπόριο και την λαθραία εργασία εις βάρος των υπολοίπων πολιτών. Βάζουμε τέλος στο εφιαλτικό σχέδιο των διεθνιστών για την αντικατάσταση των Ευρωπαικών πληθυσμών με παράνομους μετανάστες.

13. Έμφαση στην Ελληνική κλασική παιδεία, κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη, απελευθέρωση των πανεπιστημίων ως μοχλός ανάπτυξης της χώρας. Επιστροφή στην αρχαία Ελληνική γλώσσα (απόδοση), σε βάθος 2 - 3 γενιών, ως επίσημη γλώσσα μας. Προσπάθεια να γίνει η επίσημη γλώσσα όλης της Ε.Ε. Κατάργηση του ακροαριστερού ασύλου της βίας και της εγκληματικότητας. Κατάργηση κάθε κομματικής οργάνωσης στους ναούς της επιστήμης.

14. Ποιοτική βελτίωση των Μ.Μ.Ε. με υψηλά στάνταρ και αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Κανόνες ιδεολογίας και τέλος στην πολιτική - κομματική εξαγορασμένη προπαγάνδα.

15. Καταγραφή του πραγματικού χρέους της Ελλάδας, εκδίκαση των μνημονίων, (νομικός έλεγχος της νομιμότητας των μνημονίων και των παραμέτρων τους) τιμωρία όλων των υπεύθυνων της χρεοκοπίας και όσων την απέκρυψαν ή την υπερασπίστηκαν. Διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων.

16. Ολική αναθεώρηση της σχέσης του κράτους και των πολιτών με τις ιδιωτικές τράπεζες. Τέλος σε όλες τις αυθαιρεσίες των τραπεζών εις βάρος των πολιτών. Ειδική μέριμνα όσο αφορά την πρώτη κατοικία και τους τίμιους πολίτες με κόκκινα δάνεια.

17. Δημιουργία όρων ανταγωνιστικής οικονομίας με απώτερο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, ευημερία και αυτάρκεια. Αναδιοργάνωση της χώρας και ισχυρή οικονομία για ασφαλή μελλοντική επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Σταθερή και πολύ απλή, με πλάνο 20-30ετίας, χαμηλή και οριζόντια φορολογία. Δεν θα φορολογείται η καταναλωτική δαπάνη ξανά, ως φορολογικό εισόδημα, καθώς έχει ήδη φορολογηθεί από το ΦΠΑ.

18. Αναγέννηση μιας ισχυρής Ελληνικής βιομηχανίας - παραγωγής, με στόχο την κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης αλλά και τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Οικονομική εκμετάλλευση όλων των φυσικών μας πόρων - Ανακήρυξη άμεσα της Α.Ο.Ζ.

19. Πολεοδομική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση, καλαισθησία και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Τα πρότυπα της αισθητικής αναμόρφωσης θα ληφθούν κυρίως από την αρχαιοελληνική κλασική εποχή αλλά και τον μεσαιωνικό Ελληνισμό ή την πιο πρόσφατη λαϊκή παράδοση πάντα συμφώνως με τις τοπικές αισθητικές ανάγκες και χαρακτηριστικά. Μεγαλύτερη έμφαση στα ιστορικά κέντρα των πόλεων με σκοπό την πλήρη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας.

20. Στόχος και όραμα για τον Ελληνισμό, με βάθος τον 21ο αιώνα, η χώρα μας να γίνει ξανά κορυφαία σε όλους τους τομείς, βασιζόμενη στον ορθολογισμό, την αξιοκρατία, την τεχνολογία - τεχνογνωσία αιχμής, την οικονομία και τον πολιτισμό.

 

Ελληνική Κοσμοκρατορία σε όλους τους τομείς
Κίνημα Ελευθερίας, Ευημερίας και Ανάπτυξης
Κατσουράκης Ε. Γεώργιος