elliniki kosmokratoria stratos

 

Η κοινωνική σταθερότητα και η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με πολιτικά μέσα, ο λαός πρέπει να νιώθει και ασφαλείς για να μπορέσει να προοδεύσει κάτω από την εγγύηση που του παρέχει η προστασία του κράτους και ο Ελληνικός Στρατός. Τα στατιστικά στοιχεία όμως δείχνουν ότι η Ελλάς πάσχει σοβαρά σε θέματα εγκληματικότητας καθώς έχει αυξηθεί κατακόρυφα ιδίως τώρα με την κρίση και τα σύνορα μας είναι αφύλαχτα ενώ έχουμε έναν στρατό που αντιμετωπίζει εξοπλιστικά προβλήματα και με μια ψυχολογία που σαφώς δεν είναι έτοιμη για πόλεμο (με εξαίρεση τις ειδικές δυνάμεις που κρατούν ψηλά το ηθικό). Σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τον Ελληνικό στρατό και τα Ελληνικά σώματα ασφαλείας η Ελληνική κοσμοκρατορία σε όλους τους τομείς θα εφαρμόσει πλήρες καταρτισμένο πρόγραμμα το οποίο περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω... 

 

Ο Ελληνικός Στρατός της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας.

 

- Πλήρη απεξάρτηση της ιεραρχίας - οργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων από τα μικροσυμφέροντα της κάθε πολιτικής ηγεσίας και των πολιτικών κομμάτων. Οποιαδήποτε παρέμβαση πολιτικού προσώπου (π.χ. ευνοϊκές μεταθέσεις σε μη μάχιμες μονάδες κτλ) θα επιφέρει για όλους τους εμπλεκόμενους βαρύτατες ποινικές ευθύνες. Ο στρατός θα πάψει να λειτουργεί σαν το πεδίο ικανοποίησης αιτημάτων της εκλογικής πελατείας εκάστου πολιτικάντη και θα αφοσιωθεί αποκλειστικά στο σημαντικό του έργο, δηλαδή, την άμυνα και πολεμική ετοιμότητα της χώρας.

- Όλοι οι κληρωτοί θα υπηρετούν την θητεία τους στις μονάδες μετά από κλήρωση (όπως πολύ σωστά το λέει και η λέξη). Το ίδιο θα ισχύει και για τις εσωτερικές μεταθέσεις δηλαδή πάλι θα γίνεται μετά από κλήρωση. Το συναίσθημα της αδικίας θα εξαλειφθεί από το στράτευμα καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα μείωσης του ηθικού.

- Η στρατιωτική θητεία για τους κληρωτούς θα γίνεται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σχολικών υποχρεώσεων τους, στα 18 τους χρόνια, δηλαδή πριν τις σπουδές τους ή την επαγγελματική τους καριέρα, και η διάρκεια της θα είναι 12 μήνες για τους άνδρες. Αν το κρίνει η στρατιωτική ηγεσία θα υπάρξει και θητεία για τις γυναίκες. Σε αυτή την περίπτωση οι άνδρες θα καλύπτουν θέσεις μόνο σε μάχιμες μονάδες της παραμεθορίου υποχρεωτικά ενώ οι γυναίκες θέσεις σε γραφεία και σε μη μάχιμες μονάδες εκτός και αν το επιθυμούν εθελοντικά. 

- Η στρατιωτική θητεία για τους κληρωτούς θα γίνεται πλέον έναντι αμοιβής η οποία θα εξαρτάται πλέον από τον βαθμό δυσκολίας της μονάδα που θα υπηρετούν και τις επιπλέον υπηρεσίες που θα προσφέρουν. Κατά μέσο όρο θα φτάνει το μισό περίπου ενός βασικού μισθού. Μια καλή οικονομική πριμοδότηση όλων των νέων μας δηλαδή στην αρχή της ζωής τους μετά ως πολίτες και μια επιπλέον ανταμοιβή σε κάποιον που θα υπηρετεί σε μια δύσκολη μονάδα ή θα κάνει επιπλέον υπηρεσίες από τους υπόλοιπους συναδέλφους του (π.χ. περισσότερες σκοπιές κτλ). Τον βαθμό δυσκολίας κάθε μονάδας και κάθε υπηρεσίας θα το καθορίσει η στρατιωτική ηγεσία.

- Θα αλλάξει το καθεστώς προαγωγής των αξιωματικών. Οι αξιωματικοί θα προάγονται ανάλογα με τους μήνες υπηρεσίας αλλά και κατά πόσο μάχιμη είναι η μονάδα της παραμεθορίου όπου θα υπηρετούν ή επιπλέον αν έχουν εμπειρία σε ξένο μέτωπο (π.χ. ειρηνικές αποστολές) κάτι που θα προσμετράτε στα υπόλοιπα σε σχέση με την προαγωγή τους. Και εδώ τον βαθμό δυσκολίας κάθε μονάδας και κάθε υπηρεσίας ή ξένο μέτωπο θα το καθορίσει η στρατιωτική ηγεσία. Αυτό θα ισχύει μέχρι και για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων ο οποίος δεν θα διορίζεται πλέον από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία αλλά με βάση την εμπειρία του και ένα αξιοκρατικό σύστημα μοριοδότησης.

- Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων θα αποτελέσει τον τρίτο πολίτη της χώρας σε ιεραρχία μετά τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό οπότε έτσι θα αποκτήσει ξανά το κύρος που του αναλογεί. 

- Η στρατιωτική ηγεσία θα είναι συνυπεύθυνη με την πολιτική ηγεσία, για όλες τις προμήθειες και τις αγορές οπλικών συστημάτων του Στρατού. Σε κάθε αγορά - συναλλαγή οικονομική θα υπάρχει πάντα και ένας ανώτερος αξιωματικός συνυπεύθυνος ο οποίος σε περίπτωση διεφθαρμένης συναλλαγής θα αντιμετωπίζει πολύ βαριές ποινικές συνέπειες και στρατοδικείο.

- O στρατός και οι αξιωματικοί μας θα εκπαιδευτούν να μάχονται με νέα δόγματα πολέμου. Στις νέες στρατιωτικές σχόλες θα γραφτούν νέα βιβλία και νέα δόγματα πολέμου από ειδικούς και έμπειρους αξιωματικούς. Δόγματα που δεν θα περιορίζονται στο καθαρά στρατιωτικό σκέλος μα θα είναι ένας συνδυασμός πολιτικής και στρατιωτικής επιστήμης με βασικό σκοπό τη καλύτερη διαχείριση του πολέμου κτλ.

- θα οργανωθεί στρατιωτικό επιστημονικό επιτελείο με σκοπό την ανάπτυξη Ελληνικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας καθώς και σχολές για την αντιμετώπιση των σύγχρονων πεδίων πολέμου που είναι ο πολιτισμός και η οικονομία. Από αυτές τις υπηρεσίες η Ελληνική κυβέρνηση θα λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να επιτελέσει την ανάλογη πολιτική της στρατηγική. 

- θα οργανωθεί στρατιωτικό επιστημονικό επιτελείο με σκοπό την ανάπτυξη Ελληνικής στρατιωτικής τεχνολογίας - τεχνογνωσίας για την αναβάθμιση των υπαρχόντων και την κατασκευή, από την αρχή, νέων Ελληνικών στρατιωτικών οπλών. Οι επιστήμονες αυτοί θα βρεθούν από τα Ελληνικά πανεπιστήμια όπου με βάση τις διακρίσεις τους και την προσφορά τους θα προσλαμβάνονται στον Ελληνικό στρατό και στην ΕΛ.Β.Ο και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

- Συμμετοχή σε μεγάλες διεθνής στρατιωτικές ασκήσεις, εκπαίδευση αλλά και οργάνωση Ελληνικών στρατιωτικών ασκήσεων με χρήση όλων των νέων τεχνολογιών πολέμου.

- Ο Ελληνικός Κοσμοκρατορικός στρατός θα είναι ικανός να παράγει δίκη του τεχνολογία και τεχνογνωσία, η Ελληνική κοσμοκρατορία θα φροντίσει να γίνει ανασύσταση και αναβάθμιση της Ελληνικής Πολεμικής Βιομηχανίας με σκοπό να αναπτυχθούν νέα πολεμικά όπλα και ο Στρατός μας να έχει αποτελεσματικότητα στο έργο που επιτελεί. Στόχος μας θα είναι όλα τα κεφάλαια που διαθέτει το Ελληνικό κράτος για την άμυνα της χώρας μας να πηγαίνουν στην Ελληνική βιομηχανία όπλων και να τροφοδοτούν την δική μας οικονομία και όχι αυτή των τρίτων χωρών. 

 

Δυνάμεις Ασφαλείας - Αστυνομία

 

Πέρα από την εξωτερική ασφάλεια υπάρχει και ανάγκη για εσωτερική αρμονία η οποία πρέπει να καλυφτεί από τους έντιμους αστυνομικούς – ήρωες οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους υπό δύσκολες συνθήκες. Εμείς μέσα στο πρόγραμμα μας για την ασφάλεια υποσχόμαστε ότι θα δημιουργήσουμε την νέα αστυνομία και τις νέες υπηρεσίες ασφαλείας που θα μπορούν να παρέχουν στον πολίτη μια πραγματικά ασφαλή και ήσυχη ζωή. 

- Εν αρχή θα υπάρξουν αλλαγές στους κανόνες εμπλοκής των αστυνομικών σωμάτων έτσι ώστε σε κατάσταση αυτοάμυνας και εμπλοκής τα όπλα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά. 

- Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων της αστυνομίας σε κανόνες συμπεριφοράς καλών τρόπων απέναντι στο κάθε πολίτη αλλά και κανόνες όσο αφορά την σωματική διάπλαση και την εμφάνιση γενικότερα (π.χ. ένας παχύσαρκος, αξύριστος ή αγενής αστυνομικός τι εικόνα δείχνει;). 

- Εκσυγχρονισμός των όπλων - υλικού των σωμάτων ασφαλείας και αντικατάσταση των παλαιών με νέα σύγχρονης τεχνολογίας. 

- Κοινές ασκήσεις στρατού - αστυνομίας με σκοπό οι αστυνομικοί να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση παραστρατιωτικών τρομοκρατικών οργανώσεων και δημιουργία ειδικού σώματος στο αστυνομικό σώμα με στρατιωτική εκπαίδευση. 

- Ορθολογισμός και αποκατάσταση των μισθών των αστυνομικών και παροχές υποστήριξης στην πολύ δύσκολη εργασία τους αλλά και πολύ σοβαρές ποινές σε περιπτώσεις διαφθοράς αστυνομικών.

- Διαχωρισμός των Μ.Α.Τ. από την αστυνομία. Η αστυνομία θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με εγκληματικές συμπεριφορές και όχι με τις διάφορες κοινωνικές αντιδράσεις (Διαδηλώσεις - Ποδοσφαιρικούς αγώνες κτλ.). 

- Δημιουργία αστυνομικού σώματος για την πάταξη του μεγάλου οικονομικού εγκλήματος.

 

Οι θέσεις μας έχουν πάντα ως στόχο την αξιοκρατία, το σεβασμό προς τον πολίτη και το αντίστροφο και την αποτελεσματική λειτουργία των σωμάτων ασφαλείας και του Ελληνικού Στρατού

 

Ελληνική Κοσμοκρατορία σε όλους τους τομείς